Choose your region
Kontakty | Slovakia
Menu

Káblové chráničky

Telekomunikácie sú v súčasnej dobe najrýchlejšie sa rozvíjajúcou sférou nášho sveta. Prenos informácií sa stáva výnosným obchodom a tiež strategickým odvetvím. Naša úloha v tomto zložitom svete najmodernejšej techniky je ochrana Vašich optických ako aj metalických káblov proti poškodeniu.
Táto požiadavka je zakotvená do nášho kompletného systému ochrany káblov.→KATALÓG

kabel_196