Choose your region
Kontakty | Slovakia
Menu

Plynovodné systémy

Zásobovanie vodou, plynom a transport odpadových vôd sa stávajú stále viac doménou plastových potrubí.
Významný zdroj energie pre domácnosť aj priemysel – plyn - nachádza v plastovom potrubí ideálny dopravný prostriedok.

Požiadavky na vysokú bezpečnosť a spoľahlivosť týchto potrubí si Pipelife Slovakia, s.r.o., uvedomuje a sústavne venuje mimoriadnu pozornosť ich výrobe, kontrole kvality, skladovaniu a distribúcii.

 →KATALÓG

gas_pe_pipe_300