Spoločnost Pipelife používa cookies k prispôsobeniu webových stránok vašim potrebám. Súbory cookie, ktoré sú už v počítači, je možné kedykoľvek zmazať. Pokyny k výmazu môžete nájsť v nastavení prehliadača (v časti "Pomocník" (“Help”) v ponuke prehliadača). Viac si prečítajte tuClose
Choose your region
Kontakty | Slovakia
Menu

Šachty 630 mm

Pipelife, popredný dodávateľ plastových potrubných systémov, je vo svete aktívny vo viac ako 26 krajinách. V rámci rozširovania výrobkového portfólia pre krajiny svojej pôsobnosti pristúpil k vývoju systému šácht s priemerom 630 mm, ktoré vhodným spôsobom rozširujú a dopĺňajú šachty priemeru 400 mm, ktoré s úspechom dodáva už dlhšiu dobu. Pipelife Slovakia, s.r.o. Vám oboje ponúka.

Základné požiadavky kladené na tieto šachty sú:

Kvalita
Flexibilita
Úspory vo výrobe a pri aplikácii

  • Revizné šachty 630 mm sú moderné, veľmi presné a ľahké výrobky, ulahčujúce transport aj montáž. Sú šetrné k životnému prostrediu.
  • Unikátna technológia Pipelife nazvaná Adapter Fuse poskytuje možnosť výroby revíznych šácht so širokou variabilitou výšky, veľkosti vtokov a výtokov od DN 150 do 400 mm a s jemne odstupňovanými uhlami vtokov.
  • Šachty Pipelife 630 mm sú konštruované na inštaláciu v hĺbkach do 6 m, a to aj za prítomnosti zvýšenej hladiny podzemnej vody. Boli testované pretlakom aj podtlakom viac ako 0,5 baru za rôznych teplôt po dobu viac ako 1400 hodín – samozrejme bez akejkoľvek netesnosti.
  • Spoje dielov šachty aj pripojeného potrubia sú úplne spoľahlivé. Sú skúšané podľa EN 1277 a EN 476
  • Šachtové dná sú konštruované na použitie vysokotlakých čistiacich zariadení a umožňujú vstup kontrolných kamier.
  • Šachtové dná ST aj ML s predĺžením šachty rúrou Pragma 630 mm možno použiť buď s betonovým roznášacím prstencom, alebo s plastovým teleskopom. V oboch prípadoch ich možno opatriť betonovým alebo liatinovým poklopom podľa požiadaviek projektu. Sú vhodné aj pre miesta s vysokým dopravným zaťažením a môžu byť inštalované na ľubovoľnom kanalizačnom rade v mestách aj na dedinách.