Spoločnost Pipelife používa cookies k prispôsobeniu webových stránok vašim potrebám. Súbory cookie, ktoré sú už v počítači, je možné kedykoľvek zmazať. Pokyny k výmazu môžete nájsť v nastavení prehliadača (v časti "Pomocník" (“Help”) v ponuke prehliadača). Viac si prečítajte tuClose
Choose your region
Kontakty | Slovakia
Menu

Robust Pipe

…predstavte si rúru, ktorá znáša hrubšie zaobchádzanie a nepoškodí sa pri doprave či nešetrnej manipulácii. Rúru, ktorú môžete položiť takmer do akéhokoľvek výkopu, pričom nemusíte odvážať vykopanú zeminu na (platenú) skládku a navážať inú zeminu či kupovaný piesok - rúru je možné zasypať zeminou z výkopu. Nie je nutné počítať s technikou na dovoz a odvoz zeminy alebo s priestorom na jej zloženie, nezaskočí Vás uzávierka najkratšej dopravnej cesty, stávate sa menej závislými na počasí a ďaľších firmách…. Ste zabezpečený proti nezodpovedným pracovníkom či náhodnému výskytu kameňov v inak perfektnej zemine. Nikto Vám nemôže ukradnúť (alebo premiestniť) prichystané chráničky alebo piesok. Ani rúry nie, pretože temer bezprostredne po vykopaní zeminy môžete previesť pokládku a zásyp. Rúra Vám bude slúžiť spoľahlivo po dobu nejmenej sto rokov, so zbytkom rúr po montáži aj po skončení ich životnosti nie sú problémy -sú ľahko recyklovateľné a (prinajhoršom) ich môžete úplne bezpečne dať aj na skládku. Alebo si predstavte rúru, ktorá sa jednoducho zatiahne do podvrtu bez obavy z poškdenia...
...a práve také sú rúry ROBUST PIPE - rúry, ktoré ponúka Pipelife Slovakia, s.r.o., popredný distribútor potrubia pre inženierske siete.


Ako ROBUST PIPE vyzerá?

vnútorná rúra je klasická rúra z moderného materiálu PE 100+, veľmi odolného proti mechanickému poškodeniu a rýchlemu aj pomalému šíreniu trhlín. SDR tejto rúry je 17 alebo 11 v dimenziách 25mm – 225mm.

- vonkajšia ochranná vrstva je tvorená napeneným HDPE v hrúbke najmenej 3 mm. Má za úlohu redukovať bodové zaťaženie rúry, zväčšuje uhol pôsobnosti sily, rozširuje plochu jej pôsobenia a znižuje stupeň namáhania (vonkajšieho aj vnútorného) stien vnútornej trubky. Zároveň tiež absorbuje mechanické poškodenie, výrazne zvyšuje odolnosť vnútornej trubky proti zlyhaniu v dôsledku mechanického poškodenia.
Spojenie týchto dvoch vrstiev zabezpečujú síce len mechanické sily, je však dostatočne pevné aby nedochádzalo k ich separácii či zhrnutiu.

Na základe mnohých žiadostí z praxe sú rúry vybavené signalizačným vodičom integrovaným v ochrannej vrstve, takže je maximálne chránený proti poškodeniu, hlavne pri bezvýkopových pokládkach. Vďaka tomu jemožné v jednom kroku zatiahnuť potrubie, jeho ochranu aj detekčný vodič.

Rúry sú certifikované podľa Zákona 22/1997 Sb. a príslušných vyhlášok a majú aj certifikát spoločnosti GAS s.r.o. na použitie v plynárenstve.