Spoločnost Pipelife používa cookies k prispôsobeniu webových stránok vašim potrebám. Súbory cookie, ktoré sú už v počítači, je možné kedykoľvek zmazať. Pokyny k výmazu môžete nájsť v nastavení prehliadača (v časti "Pomocník" (“Help”) v ponuke prehliadača). Viac si prečítajte tuClose
Choose your region
Kontakty | Slovakia
Menu

O firme

 V apríli roku 1994 bola podpísaná zmluva o joint venture medzi zástupcami firiem Fatra, a.s. Napajedla ( dnes Aliachem a.s., odštepný závod Fatra ) a Pipelife International Holding GmbH so sídlom vo Wiener Neudorfe. Na jej základe bola v Otrokoviciach vybudovaná spoločnosť na výrobu plastových rúr.

Výroba v novom závode v Otrokoviciach bola zahájená v januári 1995 a behom tohto roka sa spoločnosť Pipelife-Fatra s.r.o. dostala do povedomia zákazníkov ako významný dodávateľ plastových rúr v Českej republike i na Slovensku ( bolo zriadené predajné zastúpenie Pipelife-Fatra Slovakia s.r.o. v Piešťanoch, dnes PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o. Piešťany).

 

Spoločnosť PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o. vznikla 20. 03. 1995 ako obchodné zastúpenie v rámci holdingu PIPELIFE pre Slovenskú Republiku. Jej jediným spoločníkom je spoločnosť Pipelife Czech, s.r.o., Kučovaniny 1778, Otrokovice, Česká Republika.

 

PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o. sa zaoberá predajom plastových potrubných systémov a to predovšet-kým produktov Pipelife Group. Menej bežný sortiment rúr a kompletizačné prvky sú zabezpečené z ostatných partnerských firiem.

 

Kvalitu predávaných výrobkov a ich vplyv na životné prostredie zaručujú moderné výrobné zariadenia a prísne kontrolné postupy, ako aj dokonalé vybavenie podnikových laboratórií v závodoch PIPELIFE. Prístup vedenia i radových zamestnancov ku kvalite výroby a služieb, ako aj starostlivosť o životné prostredie v týchto závodoch zodpovedá požiadavkam medzinárodných noriem ISO 9001:2000 a ISO 14001:1996.

 

Zámerom spoločnosti PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o. je predávať kvalitný tovar, v sortimente a reláciách zodpovedajúcich slovenskému trhu. Svoje významné miesto si chce udržať rozsahom sortimentu a komplexnosti dodávok a taktiež kvalitou ponúkaných služieb. Má pritom možnosť využívať zázemie ďalších závodov PIPELIFE v 26 krajinách sveta.

 

Prioritou spoločnosti je úzky kontakt so zákazníkom v rámci slovenského trhu a pripravenosť poskytnúť mu kvalifikované detailné informácie o ponúkanom sortimente firmy s optimalizáciou riešenia vzniknutých problémov, s ktorými zákazník prichádza.

 

Strategickým cieľom PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o. je byť vo vzťahu k zákazníkovi prvotriednym dodávateľom plastových potrubných systémov a to z pohľadu vysokej kvality, rozsahu ponúkaného sortimentu i poskytovaných služieb, pri trvalom znižovaní dopadov na životné a pracovné prostredie.

 

pipelife_flags