Spoločnost Pipelife používa cookies k prispôsobeniu webových stránok vašim potrebám. Súbory cookie, ktoré sú už v počítači, je možné kedykoľvek zmazať. Pokyny k výmazu môžete nájsť v nastavení prehliadača (v časti "Pomocník" (“Help”) v ponuke prehliadača). Viac si prečítajte tuClose
Choose your region
Kontakty | Slovakia
Menu

Systém lokálneho vsakovania STORMBOX

STORMBOX je moderný stavebnicový systém vsakovacích boxov z polypropylénu s vysokou statickou zaťažiteľnosťou.

Systém STORMBOX slúži na vsakovanie dažďovej vody zo spevnených plôch ako sú strechy, chodníky, cesty, parkovacie plochy s použitím odlučovaču ropných látok.

Vsakovanie dažďovej vody odľahčuje ČOV a obnovuje kolobeh podzemných vôd.

Komponenty sú odolné voči korózii, čistiteľné všetkými smermi, vďaka vstupným a revíznym šachtám PRO630-800-1000 je možné celý systém vsakovania kedykoľvek monitorovať.

Pre projekciu je možné dodať presný výpočet vsakovania vzhľadom na lokalitu objektu, plochu z ktorej bude odvádzaná dažďová voda, prípadne obmedzenú plochu pre uloženie vsakovacých boxov. →KATALÓG

STORMBOX_196