Spoločnost Pipelife používa cookies k prispôsobeniu webových stránok vašim potrebám. Súbory cookie, ktoré sú už v počítači, je možné kedykoľvek zmazať. Pokyny k výmazu môžete nájsť v nastavení prehliadača (v časti "Pomocník" (“Help”) v ponuke prehliadača). Viac si prečítajte tuClose
Choose your region
Kontakty | Slovakia
Menu

KD-EXTRA PVC-U

Korugované kanalizacné rúry a tvarovky.

Oblast použitia.

Gravitacný kanalizacný systém rúr a tvaroviek KD-EXTRA PVC-U je urcený na transport priemyselného a komunálneho odpadu a daždovej vody pri teplotách média do 60 °C. Pri splnení tejto podmienky je životnost rúr minimálne 50 rokov. Kanalizacné rúry a tvarovky KD-EXTRA sú odolné voci mikroorganizmom nachádzajúcim sa v agresívnom odpade. Kruhová tuhost rúr je 8 kN/m2 , resp. 4 kN/m2 (SN8, resp. SN4).

Konštrukcia.

Vnútorná strana rúry je hladká, vonkajšia je štrukturovaná (korugovaná). Obe vrstvy sú zvarené na spolocnej strane. Štruktúra je uzavretá a obsahuje kruhovité dutiny.

Inštalácia a spájanie.

Rúry sa môžu rezat manuálne, alebo mechanickými pílami. Pri korugovaných rúrach sa reže v spodnej casti vlny. Nikdy nie cez štruktúru, aby nebola porušená.Príprava spájania dvoch korugovaných rúr s hrdlom zacína ocistením konca rúry a nasadením gumového tesnenia do druhej drážky. Overte, ci je tesniaci krúžok správne nasadený, ci nie je prekrútený. Mazanie medzi klznými plochami a tesniacim krúžkom je zakázané! Súosost rúr a tvaroviek musí byt zarucená.Po dôkladnom ocistení oboch koncov rúr a správnom nasadení tesniaceho krúžku sa jemnou vrstvou mazadla namaže tesniaci krúžok a zasunie sa do hrdla rúry, kým nedorazí nakoniec.Použitie agresívnych olejov a mazadiel, ktoré by poškodili tesniaci krúžok je zakázané! Ochrana proti zaneseniu hrdlového spoja musí byt zarucená pocas celého procesu, inak môže dôjst k zníženiu životnosti spojov.

Prevoz a skladovanie.

Pri uskladnení na volnom priestranstve dlhšom ako 90 dní odporúcame zakrytie rúr proti ultrafialovým lúcom. Rúry musia byt chránené proti celným a iným deformáciám. Je vhodné ukladat rúry na seba podla priemeru. Skladovanie rúr je najvhodnejšie v baleniach z výroby a na rovnom povrchu, aby nedochádzalo k ich ohybu. Prenos a kladenie rúr v rozmedzí teplôt 0°C - +5°C je treba prevádzat s velkou opatrnostou z dôvodu krehnutia a následného prasknutia materiálu. Pri teplotách pod 0°C sa kladenie neodporúca. Hádzanie rúr a tvaroviek je zakázané.

 

→KATALÓG

PVCkorug_196