Spoločnost Pipelife používa cookies k prispôsobeniu webových stránok vašim potrebám. Súbory cookie, ktoré sú už v počítači, je možné kedykoľvek zmazať. Pokyny k výmazu môžete nájsť v nastavení prehliadača (v časti "Pomocník" (“Help”) v ponuke prehliadača). Viac si prečítajte tuClose
Choose your region
Kontakty | Slovakia
Menu

PP Master SN12

Pipelife Slovakia, s.r.o. sa snaží prinášať na slovenský trh produkty, ktoré rozširujú možnosti výberu projektantov, užívateľov aj montážnych firiem. V polovici roku 2005 sme rozšírili ponuku kanalizačných systémov o trubky PP Master SN 12.

Systém PP Master SN12 bol vyvinutý ako náhrada kameninových rúr s úmyslom neposkytnúť zástancom kameniny ani prípadným všeobecným kritikom plastových potrubí žiadnu možnosť námietok na kruhovú tuhosť alebo hrúbku steny, ako sa bežne stáva. Majú výhodné vlastnosti pripisované kamenine, vôbec však netrpia ich neduhmi, ktoré znižujú životnosť a ekologickú istotu hotového diela.

Rúry PP Master sú vyrábané z polypropylénu podľa ONR 20 513 ( je to norma, ktorá musela byť v Rakúsku špeciálne vytvorená pre tieto rúry, pretože predbieha dnešné európske aj svetové normy). Kruhová tuhosť rúr je SN 12. Ide o plnostenné rúry, pričom stena rúra má trojvrstvovú sendvičovú konštrukciu, ktorá optimálne kombinuje vlastnosti vrstiev podobne, ako to poznáme u iných viacvrstvových systémov:

Vonkajšia stena je tvorená polypropylénom plneným špeciálnym anorganickým plnivom, ktoré dodává tejto vrstve vysokú tuhosť, teda aj odolnosť voči vtlačovaniu častíc v zemine, ktoré by mohly rúry poškodiť. Farba rúry je červenohnedá, vrstva obsahuje aj stabilizátor, ktorý znižuje vplyv UV žiarenia na polymér (redukuje stárnutie vplyvom dlhého skladovania).

Stredná vrstva je tvorená polypropylénom, ktorý dáva rúram hodnotné mechanické vlastnosti, predovšetkým pevnosť a nárazuvzdornosť. Absorbuje mechanické rázy aj pri nízkych teplotách, systém je preto vhodný aj pre pokládku pri teplotách pod mínus 10°C (preto je v označení trubky uvedený symbol snežnej vločky).

Vnútorná vrstva je zo špeciálneho druhu PP, ktorý zaručuje najvyššiu možnú odolnosť voči oteru a perfektnú chemickú odolnosť (viď porovnanie s inými materiálmi v diagrame). Svetlý povrch uľahčuje kamerové prehliadky kanalizácie.

Vďaka svojim vlastnostiam sú rúry PP Master vhodné na miesta so sťaženou (prípadne lajdáckou) pokládkou, pretože vďaka svojej tuhosti vykazujú aj v prípade nekvalitného či nerovnomerného hutnenia minimálne priečne deformácie. Vysoká tuhosť rúr vylučuje pozdĺžny prehyb a tvorbu protispádov aj v prípade nedokonalej prípravy podložia, sú výhodné aj v prípade vysokej hladiny podzemnej vody. V odolnosti voči abrazii splaveninami, v absolútnej tesnosti a odolnosti proti poškodeniu rúry PP Master predčia rúry z kameniny alebo liatiny. Zaručujú tiež maximálnú ekologickú istotu diela. Minimálne storočná životnosť patrí medzi štandardnú ponuku v obore plastových kanalizačných systémov.

Systém PP Master má hrdlá s vloženým špeciálnym tesniacim krúžkom a splňuje požadavky kanalizačných noriem na tesnosť systému do 0,05 MPa (5 m vod. stĺpca), pri správnej montáži je však táto hodnota podstatne vyššia.

Pokládka sa riadi rovnakými zásadami ako pri ostatných kanálových rúrach, vďaka vysokej kruhovej tuhosti je PP Master staticky ďaleko výkonnejší.→KATALÓG

PPMaster_196