Spoločnost Pipelife používa cookies k prispôsobeniu webových stránok vašim potrebám. Súbory cookie, ktoré sú už v počítači, je možné kedykoľvek zmazať. Pokyny k výmazu môžete nájsť v nastavení prehliadača (v časti "Pomocník" (“Help”) v ponuke prehliadača). Viac si prečítajte tuClose
Choose your region
Kontakty | Slovakia
Menu

Pragma® SN8 - SN16 z PP

Kanalizačný systém PRAGMA® SN8 z Polypropylénu

Systémom PRAGMA® vychádza PipeLife v ústrety zákazníkom, ktorí vyžadujú rúry s odlišnými vlastnosťami ako PVC, hlavne s vyššou pružnosťou a tepelnou odolnosťou (horúce splašky, pri pokládke nevadia teploty pod bodom mrazu), inou chemickou odolnosťou, prípadne sú z iných dôvodov nútení upustiť od použitia PVC. Kruhová tuhosť rúr PRAGMA® je 8 kN/m2 podľa ČSN EN ISO 9969.

Rúry PRAGMA® sú korugované rúry vyrobené z PP s dvojitou stenou, vnútri hladké s profilovanou vonkajšou stenou (duté vlny). Na uľahčenie kontroly kamerou je vnútorná stena vyrobená z bieleho alebo svetlošedého polyméru. Farba vonkajšej vrstvy je červenohnedá.


Rúry sa vyrábajú v dvoch prevedeniach, podľa tzv. „škandinávskej normy”, kedy je charakteristický rozmer rúry určený vonkajším priemerom rúry (označené ako DN/OD, svetlosť rúry je nižšia o šírku steny) 
- Pragma® sa dodávajú v priemeroch 160 až 630 mm,


a v prevedení podľa DIN normy kde je charakteristický rozmer rúry určený vnútorným priemerom (označené ako DN/ID, kde DN označuje vnútornú svetlosť) 
- ID Pragma® sa dodávajú v priemeroch DN200 - DN1000 mm.


Oblasť použitia:
gravitačná kanalizácia, tesnosť hrdiel aj pri normou dovolených deformáciách do 5 m vodného stĺpca.


Použitie polypropylénu (PP) v oblasti kanalizačných rúr má rastúcu tendenciu. Dôvodom sú výborné mechanické vlastnosti polypropylénu ako aj skutočnosť, že PP je ekologickými aktivistami považovaný za „menej problematický” ako PVC. Systému PRAGMA® bolo Ministerstvom životného prostredia Českej Republiky udelené právo k používaniu ochrannej známky „Ekologicky šetrný výrobok".


PP je pružný a zároveň húževnatý polymér so širokým teplotným rozsahom použitia (nekrehne ani pri - 20°C, dovolená teplota splaškov je až 100°;C, pri trvalej prevádzke pri teplotách nad 60°C je nutné uvažovať so znížením E-modulu PP). Vykazuje nepatrný sklon k tvorbe a šíreniu trhlín, pri použití pod zemou má vysokú koróznu odolnosť, životnosť je najmenej 100 rokov. Z polymerov používaných v oblasti potrubia má najvyššiu odolnosť voči úbytku materiálu dôsledkom oteru (oderu) – PP je lepší ako PVC, oceľ alebo kamenina). Má vyššiu chemickú odolnosť ako PVC (iné spektrum zlúčenín, hlavne je odolnější voči organickým rozpúšťadlám). Pri voľbe potrubia sa však nesmie zabudnúť na odolnosť tesniacich krúžkov. Polypropylén je podla ČSN 73 0823 zaradený v triede C3 - horľavý materiál. PP je zdravotne nezávadný. Pri výrobe rúr sa nepoužívajú žiadne zdraviu škodlivé látky, PP neobsahuje chlór ani olovnaté stabilizátory. Použitie aj prípadné skládkovanie PP rúr je ekologicky nezávadné. Pri horení PP vznikajú splodiny podobné ako napr. pri horení parafínovej sviečky. Ekologicky aj ekonomicky najvýhodnejšiou likvidáciou použitých rúr z PP a odpadov vzniknutých pri ich pokládke je bezproblémová recyklácia.→KATALÓG

pragma_196
ecological_150