Spoločnost Pipelife používa cookies k prispôsobeniu webových stránok vašim potrebám. Súbory cookie, ktoré sú už v počítači, je možné kedykoľvek zmazať. Pokyny k výmazu môžete nájsť v nastavení prehliadača (v časti "Pomocník" (“Help”) v ponuke prehliadača). Viac si prečítajte tuClose
Choose your region
Kontakty | Slovakia
Menu

Revízne šachty 200-400mm

PipeLife SLOVAKIA, s.r.o. ponúka komplexný systém na dopravu odpadových vôd.

Súčasťou systému sú revízne šachty priemerov 200 až 630 mm, vhodné do vozoviek ako aj na rozhranie súkromného a verejného pozemku.
Ide o modernú, ekologickú a lacnú alternatívu ťažkých a objemných konštrukcií z minulosti.
V súčasnosti je možné použiť šachty menšieho priemeru, pretože čistenie a kontrolu dnes prevádza technika a nie je nutný vstup osôb do šachty.

Revizné šachty sú použitelné pre všetky systémy ponúkané spoločnosťou Pipelife.

Podrobnosti o revíznych šachtách 630mm nájdete v špeciálnom prospekte - viď. " Sortiment-Revízne šachty 630mm ".

Ponuku Pipelife dopĺňajú uličné vpuste v prevedení do vozovky a do chodníka.
Objem vtoku je podľa prevedenia 30 alebo 50 litrov.

Vtoky sú štandardne opatrené zápachovým uzáverom, ktorý sa dá v prípade čistenia jednoducho vybrať.
Kvôli absorbcii pnutia v hrdle pri „sadaní“ vplyvom mechanického zaťaženia je hrdlo vtoku prevedené tak, že dovoľuje vyosenie rúry až o 6°.
Vtok má kónický tvar, preto nehrozí roztrhnutie zamrznutou vodou.
Dno vtoku je zosilnené kvôli zvýšeniu odolnosti proti prerazeniu pri čistení.

Vpusť je schopná odviesť vodu z nepriepustnej plochy asi 100 – 120 m2, doporučená vzdialenosť medzi vtokmi je 20 až 40 metrov.→KATALÓG

sachty200_196