Spoločnost Pipelife používa cookies k prispôsobeniu webových stránok vašim potrebám. Súbory cookie, ktoré sú už v počítači, je možné kedykoľvek zmazať. Pokyny k výmazu môžete nájsť v nastavení prehliadača (v časti "Pomocník" (“Help”) v ponuke prehliadača). Viac si prečítajte tuClose
Choose your region
Kontakty | Slovakia
Menu

Vodovodné systémy

Vodu potrebujeme k životu všetci - ľudia, živočíchy aj rastliny. Kvalitná pitná voda je bezpochyby našou najušľachtilejšou surovinou. Jej cena už dnes nie je zanedbateľná a ako sa zdá, bude ešte ďalej rásť. Je preto velmi dôležité zabrániť strátam vody alebo znižovaniu jej kvality pri doprave vplyvom netesnosti systému, ako aj vplyvom nevhodného materiálu dopravných trás.

Potrubie na dopravu vody, či už úžitkovej alebo pitnej, musí byť teda vyrobené z materiálu, ktorý je schopný počas predpísanej doby životnosti zabezpečiť jej stálu kvalitu a dopravu bez strát. Z množstva plastov, ktoré pripadajú do úvahy na budovanie vodovodných rozvodov a prípojok, sa najviac rozšírilo používanie PVC a polyetylénu.

Firma Pipelife Slovakia, s.r.o., Vám predkladá ponuku rúr z oboch materiálov.→KATALÓG

long_length_2_196