Podtlakové odvodnění střech

ZABEZPEČENIE KONZISTENTNÉHO A RYCHLEJŠIEHO ODVODU DAŽĎOVÝCH VôD Z PLOCHÝCH STRIECH

Podtlakové odvodnenie striech ponúka množstvo kľúčových výhod - od vysoko výkonných a priestorovo úsporných vlastností až po schopnosť znížiť infraštruktúru a údržbu inštalatérskych prác. Je takisto preferovaná vzhľadom k flexibilite návrhu a schopnosti ekologickej udržateľnosti.

PRINCÍP FUNGOVANIA PODTLAKOVÝCH SYSTÉMOV

Podtlakové systémy používajú odlišnú technológiu oproti gravitačným kanalizačným systémom. Strešné vtoky podtlakového systému sú navrhnuté tak, aby za pomoci vychyľovacích lamiel na ich vonkajšom povrchu a s podtlakovými lamelami vnútri vtoku, zabránili vytvoreniu víru pretekajúcej vody; tým sa do potrubia nedostávajú vzduchové bublinky. Takto pri vhodnej intenzite zrážok dôjde k zavodneniu celého prierezu potrubia, čím energia súvislého stĺpca vody vytvoreného medzi strechou a pätou potrubia zvyšuje rýchlosť prietoku dažďovej vody, a tak sa podstatne zvyšuje kapacita odvedenej dažďovej vody

Výhody potrubného systému

  • Umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu.
  • V porovnaní s konvenčnými systémami je preprava a skladovanie jednoduchšie a lacnejšie, pretože potrubie je ľahšie a má menšie priemery.
  • Široká škála špeciálnych spojovacích dielov umožňuje inštaláciu vo väčšine prípadoch.
  • Základný materiál je odolný voči väčšine chemických látok a mikroorganizmov, ktoré sa bežne vyskytujú v dažďovej a splaškovej vode.
  • Vďaka takmer dokonalej hladkosti (min. drsnosti) vnútorného povrchu je minimalizovaný odpor prietoku vody. Systém je navrhnutý tak, aby sa predišlo zachytávaniu nečistôt na vnútornom povrchu potrubia.
  • Systém bol navrhnutý tak, aby umožňoval rýchlu inštaláciu v širokom spektre strešných konštrukcií aj lokácií. Zvlášť bol kladený dôraz na dlhú životnosť a minimálnu potrebu údržby

Naše služby

K podtlakovému systému pre odvod dažďovej vody poskytujeme službu návrhu (dimenzovanie). Pre správny návrh je nutné poskytnúť výkresy striech vrátane kót, zvislé rezy a vstupné informácie.

Tie musia obsahovať všetky údaje potrebné pre výpočet dimenzií a hydrauliky podtlakového systému a núdzového prepadu / prelivu.

Po návrhu podtlakového systému Pipelife poskytne klientovi patričnú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať:

1. Cenovú ponuku.

2. Výkaz výmer (potrubné prvky, upevňovacie prvky atď.).

3. Axonometria celého systému (v ktorom budú vyznačené priemery potrubí a upevňovacie body).

Výkres

Poradíme Vám!

Neváhajte nás kontaktovať a my Vám veľmi radi poradíme s návrhom celého systému.