Tichý odpadový systém MASTER 3 PLUS

VZNIK HLUKU – NEŽIADÚCI EFEKT PRI ODVODE ODPADOVÝCH VôD

Rezonancia vzduchu v dutine a vibrácie steny sú podstatou veľkej časti hudobných nástrojov, v nežiaducom zmysle však tiež všeobecnou príčinou hluku ako takého. Systém MASTER 3 PLUS oba tieto efekty obmedzuje - vzniku niektorých kmitov účinne zabraňuje, ďalší hneď v zárodku tlmí, nedovolí rezonanciu systému.

Master3
Materiál PP-CO/PP-MV/PP-CO
Priemery D (OD)

32, 40, 50, 75, 90, 110, 125 a 160 mm

Dĺžky 150, 250, 500, 1000, 1500, 2000 a 2650 mm
Zpôsob spájania hrdlové spoje

Konštrukcia rúr systému MASTER 3 PLUS

Steny potrubia systému MASTER 3 PLUS sú vyrobené z troch vrstiev.


• Hladká vnútorná vrstva je vyrobená z polypropylénového kopolyméru (PP-CO). Táto časť potrubia neumožňuje priľnutie špiny a je čiastočne zodpovedná za zvukovú izoláciu.
• Vyrobená z minerálno obohateného polypropylénu (PP-MV), vystužená stredná vrstva je zodpovedná za vysoký stupeň obvodovej a pozdĺžnej tuhosti a výnimočnú trvanlivosť. Vďaka svojim vlastnostiam je táto vrstva zodpovedná hlavne za potlačenie zvuku.
• Hnedá vonkajšia vrstva vďaka svojim vlastnostiam dáva rúrke vysokú rázovú odolnosť aj pri nízkych teplotách. Je vyrobená z polypropylénového kopolyméru (PP-CO).

VLASTNOSTI TVAROVIEK

  • vysoká hmotnosť a väčšia hrúbka steny
  • vyššia kruhová tuhosť (SN4)
  • vysoká zvuková izolácia
  • vyššia hmotnosť vedie k zvýšenej akustickej izolácii
  • dizajn tvaroviek optimalizovaný pre prietok
  • nový tvar hrdla umožňuje hladký prechod medzi vloženým koncom rúrky a tvarovkou - tým sa znižuje hydraulický odpor
  • odbočky s nábehom
  • hydraulicky optimalizované odbočky umožňujú pripojenie viac domácností k zvodovému potrubia

VÝHODY SYSTÉMU

Interakcia 3 vrstiev a ich špeciálnych vlastností dáva rad pozitívnych vlastností potrubnému systému MASTER 3 PLUS:


• vysoká kruhová a pozdĺžna tuhosť
• vysoký prietok odpadových vôd
• vynikajúca zvuková izolácia

TECHNICKÉ PARAMETRE SYSTÉMU

Hladina hluku LAFeq, nT [dB (A)] pre MASTER 3 PLUS – priestor „Suterén – za instalačnou stenou“ vo vzťahu k VDI 4100 nameranej vo Fraunhofer- Institut für Bauphysik IBP ve Stuttgartu – skúšobnej správy P-BA90/2018 a P-BA91/2018.
Objemový prietok l/s 0,5 1,0 2,0 4,0
s objímkami Bismat 1000 <10 <10 11 15
s objímkami Bismat 2000 <10
11 15 19
s plastovými objímkami MASTER 3 PLUS - 12 17 21

APLIKÁCIE

Zvukovo izolačný kanalizačný systém MASTER 3 PLUS je určený pre použitie v obytných budovách a priemyselných inštaláciách.

Príklady oblastí použitia:

• byty
• rodinné a bytové domy
• renovácie / rekonštrukcia existujúcich zariadení
• továrenské inštalácie
• kuchyne, priemyselné práčovne
• školy, nemocnice
• hotely, opatrovateľské domovy

V týchto zariadeniach je možné systém MASTER 3 PLUS použiť na výstavbe:

• potrubie a kolektory
• čističky odpadových vôd
• okolo
• ventilačné kanály

 

ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE

Vďaka nadštandardným vlastnostiam je možné systém použiť napríklad ku konštrukcii:

• zariadenia na odstraňovanie prachu (centrálne vysávače);
• pre vypúšťanie chemicky agresívnych odpadových vôd v rozmedzí pH ~ 2 (kyslé) ​​až pH ~ 12 (alkalické)

V porovnaní s klasickým HT a pôvodným systémom MASTER 3 prináša nový systému MASTER 3 PLUS ešte lepšie akustické vlastnosti pre kontrolu hluku.

bathrooom
bathrooom