Gasline

Systém PE100 RC Gasline

Tlakové rúry systému PE100 RC GASLINE zabezpečia spoľahlivý a bezpečný rozvod plynu. Bezpečnosť a kvalita našich výrobkov je pre nás jedným z najdôležitejších faktorov.

Produkty


RÚRY PE100RC GASLINE RC2

Tlakové rúry GASLINE RC2 z polyetylénu PE100RC zabezpečujú spoľahlivý a bezpečný rozvod zemného plynu, plynu na svietenie, biometánu a propánu v plynnej fáze v zemi.

Rúry sú dvojvrstvové, vonkajšia 10% vrstva je oranžovej farby a uľahčuje zistiť nadmerné poškodenie rúry.

Sú určené pre uloženie do otvoreného výkopu bez pieskového lôžka a pre bezvýkopové technológie s menším rizikom poškodenia rúr (relining, pluhovanie, frézovanie).

Materiál PE100 RC (odolný proti pomalému šíreniu trhlín)
Dimenzie 25 až 315mm
SDR SDR17,6, 11
Dĺžky 6m, 12m, 100m (náviny do 110mm vrátane)
Certifikát STN EN 1555, PAS1075 (typ 2)
Spôsob spájania zváranie na tupo, zváranie elektrotvarovkou

Výhody

 • odolnosť voči bodovému zaťaženiu
 • znížené riziko zlyhania poškodenej rúry
 • ľahká detekcia poškodenia steny vďaka 10% vonkajšej farebnej vrstve
 • uloženie bez nutnosti pieskového lôžka do zrnitosti 200 mm.
 • vhodné pre šetrné bezvýkopové technológie (relining, pluhovanie, frézovanie).
 • čierna farba zvyšuje UV stabilitu a dobu skladovania
 • nie je nutné používať chráničku

RÚRY PE100RC GASLINE ROBUST

Najvyšší štandard tlakového potrubia PE100RC pre dopravu zemného plynu, svietiaceho plynu, biometánu v plynnej fáze propánu v zemi.

Rúry majú dodatočný ochranný odstrániteľný plášť a integrovaný signalizačný vodič.

Sú určené pre uloženie do hutniteľných zemín bez obmedzenia druhu a zrnitosti a pre všetky bezvýkovpové metódy uloženia. 

gasline robust
Materiál základnej rúry PE100 RC (odolný proti pomalému šíření trhlin)
Materiál ochranného plášťa Termoplast PP / PE
Dimenzie 32 až 355 mm
SDR SDR17, 11
Detekcia Integrovaný detekční vodič (na zakázku)
Dĺžky 6m, 12m, 100m (náviny do 110mm vrátane)
Certifikát ČSN EN 1555, PAS1075 (typ 3)
Spôsob spájania zváranie na tupo, po odstranení ochranného plášťa zváranie elektrotvarovkou

Výhody

 • veľmi vysoká odolnosť voči bodovému zaťaženiu
 • minimálne riziko zlyhania poškodenej rúry
 • zvýšená ťahová a tlaková odolnosť
 • plná recyklovateľnosť
 • ROBUSTná ochrana proti poškodeniu
 • bez obmedzenia druhu obsypového materiálu
 • vhodnosť pre všetky bezvýkopové technológie
 • ľahká detekcia pod zemou pri použití detekčného vodiča
 • nevyžaduje chráničku alebo iné spôsoby mechanickej ochrany  
 • vnútorná rúra je chránená proti UV žiareniu 

Elektrotvarovky a tvarovky na tupo

Trubky typu GASLINE je možné spájať zváraním. Pre tentoúčel sú k dispozicii 2 typy – tvarovky na tupo a elektrotvarovky.

Materiál PE100
Dimenzie 32 až 500 mm
SDR 17, 11
Tlaková rada

PN10, PN 16

Certifikát STN EN 1555

Výhody

 • bezpečné a pevné spoje
 • vizuální kontrola provedeného svaru

Bezpečnosť a kvalita našich výrobkov je pre nás jedným z nejdôležitějších faktorov.

Gas
Gas