Time for coffee, woman Cooking morning coffee at home.

Distribúcia plynu

Bezpečnosť je jednou z hlavných priorít pri výrobe nášho potrubia.

Plyn je jeden z ďalších energetických zdrojov, ktoré môžeme zaradiť do kategórie EKO. Ako popredný výrobca nízkotlakových systémov dodávok plynu v celej Európe sme významným dodávateľom polyetylénových a (tvárnych) PVC systémov pre rozvody plynu so širokou ponukou rúr a tvaroviek.

S bezpečnosťou ako jednou z našich hlavných priorít vyrábame a dodávame rôzne bezpečnostné systémy a kompletné potrubné systémy z PVC práve pre dodávku plynu. Pre jeho bezpečnú a spoľahlivú distribúciu je najvhodnejšie potrubie z materiálu PE100RC.

Potrubie je určené pre pokládku do zeme a možno ho použiť ako pre zemný plyn tak i svietiplyn, biometán alebo plynnú fázu propánu.

Distribúcia plynu

Systém PE100RC Gasline

Plynovodné potrubie z materiálu PE 100RC radu GASLINE s vyššou odolnosťou proti praskaniu, vhodné pre všetky bezvýkopové technológie pokládky.

Spojky

Ve srovnání se systémem HT PP přináší nový systém výrazně nižší hlučnost při odvodu odpadních vod uvnitř budov.

Naša nadštandardná služba pre vás

Sme výrobcovia. Môžeme vám vyrobiť rúry v špeciálnych dĺžkach pri zachovaní minimálneho objemu výrobnej dávky.

Rovnako pri tvarovkách sme schopní dodať špeciálne odbočky využívajúce naše štandardné tvarovky a rúry.