Odpadní systémy pro města a obce

Doprava pitnej a úžitkovej vody

Pitná voda je už dnes v mnohých krajinách veľmy vzácna a jej cena bude stúpať. Musíme si ju teda chrániť a nedovoliť znečistenie zdrojov, rovnako ako musíme minimalizovať jej ztraty a znehodnotenie pri doprave. Vyžadujeme preto spoľahlivé potrubie ako pre vodu pitnú, tak pre vodu znečistenú.

V súčasnej dobe sú za nejvhodnejšie pre dopravu pitnej vody považované potrubia z plastov.

Společnost PIPELIFE SLOVAKIA s.r.o. Vám toto riešenie prináša a ponúka kompletný sortiment.

Riešenie / systémy

Systém PE100 RC Aqualine

Tlakové rúry systému PE100 RC AQUALINE zaistia spoľahlivý rozvod pitnej vody a bezpečné tlakové a podtlakové rozvody vody pre všeobecné účely, kanalizačné prípojky a stokové siete uložené v zemi.

PVC tlakové systémy

Klasický systém tlakových rúr a tvaroviek, vyznačující sa jednoduchou montážou.