Road Drainage Hero Image
Road Drainage Hero Image

Drenážne systémy

Ponúkame drenáže pre široké uplatnenie

Drenážne systémy Pipelife nachádzajú uplatnenie vo všetkých hospodárskych a stavebných oblastiach, kde je rozhodujíca regulácia vodných pomerov, zníženie hladiny podzemných vôd a odvedení prebytku pritekajúcích vôd. Sú vhodné aj k zasakovaniu vody do terénu (prepady septikov, dažďová voda po odvedení od budov).

Je možné použiiť rovnako ako odsávacie potrubie protiradonovej ochrany budov.

Použité materiály – plasty - zaručujú životnosť minimálne 100 rokov. Doba funkčnosti (zanesenie profilu) závisí od mnohých parametrov.

Zanesené potrubie je možné však jednoducho vyčistiť. Používa sa hadica s tlakovou vodou, zasiahnuť je vhodné ešte pred úplným zanesením potrubia.

 

Produkty

qrain

Systém drenážneho potrubia Q-DRAIN

Vhodná perforácia rúr špičkového kanalizačného systému PVC Quantum je cestou k získaniu dokonalého systému pre drenáže.

Systém drenážneho potrubia AGROSIL 2500

Sú to korugované rúry podľa DIN 4262 tvar D (vnútorná stena hladká, vonkajšia profilovaná – s dutými rebrami, kruhový profil). 

Systém drenážneho potrubia FLEXI

Osvedčeným drenážnym systémom sú ohybné rúry z PVC s vlnitou dierovanou stenou.

Systém drenážneho potrubia Pragma Drain

Drenážne rúry z PP s perforovanou korugovanou stenou. Rúry zodpovedajú norme STN EN  13 476-3.

Naše nadstandardní služba pro vás

V každej fáze vášho projektu sme sa zaviazali zásobovať a obsluhovať najspoľahlivejšie a najefektívnejšie systémy dažďovej vody a drenáže. Naše tímy poradcov sú pripravené poskytnúť odborné vedenie ohľadom nášho produktového portfólia, rozsahu služieb a najmodernejších riešení, ktoré vám pomôžu splniť vaše požiadavky na inštaláciu.

Ako medzinárodný výrobca potrubných systémov s predajcami v celej Európe ťažíme z miestnych a globálnych odborných znalostí a z prístupu ku kvalitným produktom, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné bezpečnostné normy.