Rozvod vykurovacej a chladiacej vody

CARBO OXY CRP

Technologická novinka v potrubnOm systémE PP-R/PP-RCT Instaplast

Rúry, ktoré sú použité pre rozvody vykurovacej alebo chladiacej vody, musia splniť tlakové a teplotné zaťaženie pri uvažovanej životnosti. Ďalšou dôležitou vlastnosťou týchto trubiek by mala byť ochrana proti prenikaniu kyslíkov cez stenu rúry a následnému okysličovaniu teplo / chladu nosného média. Tým chráni proti korózii citlivé kovové časti (v kotli, v tepelnom čerpadle pod.), ktoré sú inštalované v uzavretom okruhu. Túto požiadavku plne spĺňa nová generácia trojvrstvových rúr od firmy Pipelife - CARBO OXYCRP.

Štruktúra steny PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT
Popis rúry viacvrstvová rúra, stredná vrstva z kompaundu, obsahujúca karbon a špeciálne aditíva pre zabezpečenie kyslíkovej bariéry
Teplotný súčinitel dĺžkovej roztažnosti 0,045 mm/(m.K)
Priemery

DN 20 - DN 125

Dĺžka rúr 4 m
Farba rúr 20 - 110 v šedej farbe, 125 v zelenej farbe
Teplotná odolnosť až do 90 °C
Použitie uzavreté okruhy vykurovacej, resp. chladiacej vody

RÚRA CARBO OXY CRP HEAT

Rúra s ohľadom na vyššiu teplotu teplonosného média má silnejšiu stenu ako u varianty rúrky pre chladiace okruhy. Vzhľadom k tomu, že je vyrobená z materiálu PP-MRC, je hrúbka slabšia, než bolo v prípade rúry vyrobenej z materiálu PP-R.

RÚRA CARBO OXY CRP COOL

Rúra je menej tepelne namáhaná, preto môže mať slabšiu stenu ako je u varianty rúrky pre vykurovacie médiá. Väčší vnútorný priemer umožňuje vyšší hmotnostný prietok chladiaceho média.

Výhody rúr CARBO OXY CRP HEAT / COOL

 • kyslíková bariéra - ochrana citlivých častí tepelných / chladiacich zdrojov v okruhu
 • minimálny teplotný koeficient dĺžkovej rozťažnosti - 0,045 mm / (m.K)
 • vyššia teplotná odolnosť až do 90 ° C
 • vyššia tlaková odolnosť pri vysokých teplotách až o 50%
 • vyšší prietok až o 20% vzhľadom na menšiu hrúbku steny rúrky
 • štandardné zvárania ako u PP-R (bez ďalších úprav rúry), kompatibilita
 • záruka 20 rokov
 • nižšie opotrebenie rezacích nástrojov

VHodné aplikÁcIe

 • rozvody k distribučným vykurovacím sústavám (HEAT)
 • radiátorové rozvody (HEAT)
 • rozvody teplej vody s cirkuláciou (HEAT)
 • rozvody chladiaceho média pre chladenie (COOL)
 • chemické a priemyselné aplikácie (HEAT / COOL)

Carbo oxyCRP

Jedinečná trojvrstvová rúra pre tlakové aplikácie teraz 100% vhodná aj pre uzavreté tlakové okruhy.

Pre vykurovanie aj chladenie vašich domov a kancelárií.

Business persons around the office building
Business persons around the office building