Systém revíznych a vstupných šachiet

Systém revíznych a vstupných šachiet

Plastové šachty predstavujú modernú, ekologickú alternatívu ťažkých, objemných a na údržbu náročných konštrukcií z betónu. Trvalá tesnosť plastových systémov nadobúda na význame v dobe často sa opakujúcich záplav, výborná chemická odolnosť je dôvodom ich širokého použitia v oblastiach s agresívnymi podzemnými vodami alebo splaškami. PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o. ponúka komplexný plastový systém pre dopravu odpadných vôd. Jeho súčasťou sú kanalizačné šachty priemeru od 200 až do 1000 mm. 

Používajú sa pre miesta s bežnými aj vysokým dopravným zaťažením, môžu byť inštalované v ľubovoľnom kanalizačnom poriadku v mestách alebo v obciach. Sú vhodné taktiež aj pre drenážne systémy a systémy hospodárenia s dažďovou vodou RAINEO.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Materiál PP
Dimenzie 200 až 1000 mm
Maximálna hĺbka 6 m
Maximálna hladina podzemnej vody 5 m

Výhody

  • Nízka hmotnosť
  • Jednoduchá a rýchla inštalácia
  • Stavebnicová variabilná konštrukcia
  • Kompatibilita s plastovým potrubím
  • Trvalá tesnosť
  • Plávajúce poklopy = cesty bez porúch
  • Atypická výroba ľubovoľných uhlov

Trvalá tesnosť plastových systémov nadobúda na význame v dobe často sa opakujúcich záplav, výborná chemická odolnosť je dôvodom ich širokého použitia v oblastiach s agresívnymi podzemnými vodami alebo splaškami.

déšť silnice
déšť silnice