Cookies informácie

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ( "Google").

Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia web používajú. Informácie generované súborom cookies o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené do Google a uložené na serveroch v Spojených štátoch.

 Google použije tieto informácie za účelom vyhodnotenia vášho používania webových stránok, zostavenie správ o aktivite webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu.

 Google môže tiež odovzdať tieto informácie tretím stranám, ak je to vyžadované zákonom alebo v prípade, že tieto osoby spracovávajú tieto informácie v mene Google. Google nebude pridružovať IP adresu užívateľa k žiadnym ďalším údajom, ktoré má k dispozícii.

 Užívateľ sa môže odhlásiť z používania cookies alebo zmeniť ich úroveň blokovania webovým prehliadačom výberom príslušného nastavenia vo webovom prehliadači, je však potrebné mať na pamäti, že v tomto prípade nemusí byť možné využívať všetky funkcie webových stránok.

 Viac informácií o cookies je k dispozícii v sekcii "Pomoc" v ponuke prehliadača.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google a na účely uvedené vyššie.