Image picture

Chráňme si čistú vodu a nedovoľme jej znečistnie

Pitná voda je už dnes v mnohých krajinách veľmi vzácna a jej cena bude stúpať. Musíme si ju teda chrániť a nedovoliť znečisteniu zdrojov, rovnako ako musíme minimalizovať jej straty a znehodnotenia pri doprave. Vyžadujeme preto spoľahlivé potrubia ako pre vodu pitnú, tak pre vodu znečistenú.

V súčasnej dobe sú za najvhodnejšie pre dopravu pitnej vody považované potrubia z plastov.

Spoločnosť PIPELIFE SLOVAKIA s.r.o. Vám toto riešenie prináša a ponúka kompletný sortiment.

Aplikácie

Little boy drinking tap water. Little boy aged 4 is drinking tap water in sunlit bathroom.

Doprava pitnej a úžitkovej vody

Tlakové rúry systému PE100 RC AQUALINE alebo PVC TLAKOVÉ systémy pre spoľahlivý rozvod pitnej vody.

Senior woman in her garden outdoors preparing to water the plants, caring, love the nature, backyard

Rúry pre vŕtané studne

PVC rúry s hladkým mierne kónickým hrdlom, certifikované pre styk s pitnou vodou. Sú vhodné pre vrty určené k ťahaniu pitnej vody.

Naša nadštandardná služba pre vás

V každej fáze vášho projektu sme sa zaviazali dodávať a obsluhovať najspoľahlivejšie a najefektívnejšie systémy zásobovania vodou. Naše tímy poradcov sú pripravené poskytnúť odborné vedenie ohľadom nášho produktového portfólia, rozsahu služieb a najmodernejších riešení, ktoré vám pomôžu splniť vaše požiadavky na inštaláciu.

Ako medzinárodný výrobca potrubných systémov s predajcami v celej Európe ťažíme z miestnych a globálnych odborných znalostí a z prístupu k kvalitným produktom, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné bezpečnostné normy.