Neposkytujeme iba potrubie, poskytujeme riešenie infraštruktúry pre zdravšie a odolnejšie komunity.

Potrubie, životne dôležité trasy našich spoločenstiev

Podzemná infraštruktúra je životným štýlom našich komunít. Dopravujú pitnú vodu, odpadovú vodu, dažďovú vodu, plyn, ropu alebo káble, udržujú náš moderný svet v chode a zachovávajú bezpečný, čistý a pohodlný život.

Blaho našich komunít závisí na efektívnych a spoľahlivých infraštruktúrnych sieťach. Čo ale dnes znamená "efektívny a spoľahlivý"? "Efektívny a spoľahlivý" pre nás predstavuje kvalitu produktu.

Okrem zabezpečenia najvyššej kvality produktov a služieb poskytujeme riešenia pre súčasné i budúce výzvy:

• zvládnuť viac s menej zdrojmi

• urobiť mestá odolnejšími voči zmenám

• zvýšiť prehľad a kontrolu

• zlepšiť bezpečnosť siete

Infraštruktúra

Produkty

V Pipelife vyvíjame infraštruktúrne riešenia zamerané na budúcnosť a know-how na riešenie a zmierňovanie problémov spojených s urbanizáciou, klímou a znečistením.

Potable Water

Pitná voda

Vytvorte si svoju pitnú sieť od zdroja až po kohútiky s certifikovanou špičkovou kvalitou. Získajte viac kontroly nad kvalitou siete a vody pomocou nášho jedinečného riešenia Smart Probing.

Stormwater

Dažďová voda

Podnebie sa rýchlo mení a dochádza k nadmernému dažďu, suchu, teplu a rýchlym záplavám. Nájdite ideálne riešenie pre správu dažďovej vody pre zachytenie, zadržanie alebo infiltráciu a pre opätovné použitie vody pre zmiernenie problémov súvisiacich s vodou a pre ochranu našich komunít pred povodňami a pretečením.

Wastewater

Kanalizácia

Ekologické a dlhodobé potrubné systémy pre odpadové vody sú nevyhnutné pre zdravé životné prostredie. Pipelife ponúka širokú škálu gravitačných a tlakových potrubných systémov vrátane riešení pre inteligentné čerpanie, filtrovanie, sedimentáciu a ďalšie.

Gas

Plyn

Preprava plynu je predovšetkým o spoľahlivosti a bezpečnosti. Z tohto dôvodu sú skúsenosti a odborné znalosti dodávateľa obzvlášť dôležité. Pipelife je priekopníckym dodávateľom plynovodov po celé desaťročia. Ponúkame jedinečné riešenia pre distribúciu plynu, detekciu netesností a bezpečnosť siete.

Naše služby

Spoľahnite sa na naše služby a know-how vo všetkých fázach vašich projektov - od plánovania, cez návrh až po inštaláciu a ďalej. Nájdite spolu s nami ideálne riešenie pre úspešný projekt infraštruktúry.

Raineo novinky:

Hospodárenie s dažďovou vodou.

Naše mestá rastú, mení sa podnebie a voda je stále vzácnejšia. Sme nútení nájsť riešenia, ktoré udržujú naše komunity v bezpečí a zaisťujú blahobyt aj pre budúce generácie. Pozrite sa podrobnejšie na problémy súvisiace s vodou, ktoré môžeme vyriešiť efektívnym riadením dažďových vôd.

Referencie

chytré riešenia pre infraštruktúru

V rámci produktov pre inžinierske siete vyrobíme ročne stovky kilometrov niekoľkých druhov potrubných systémov. Hoci si to neuvedomujeme, práve potrubné systémy, ktoré sú väčšinou skryté v krajine, doručujú do našich domovov energie a zaisťujú plynulý chod infraštruktúry.

Pozrite sa na niektoré z našich referenčných stavieb.