Odvedenie odpadových vôd

Odpadové systémy majú podstatnú rolu v rámci zdravotne technických inštalácií.

Súčasťou vodného okruhu v budovách je tiež odvedenie odpadových vôd od zariaďovaovacích predmetov (umyvadlá, WC misy, vane, sprchy), ale tiež spotrebičov pracujícich s vodou (umývačky, pračky).

Odpadové systémy – prípojky a hlavné stupačkové potrubie majú teda rovnako podstatnú rolu v rámci zdravotne technických inštalácií. Zbierať vodu, ktorú následne odvádza do kanalizačnej siete, alebo vpustí pre vývoz alebo pre následnu úpravu pre zpetné využitie.

Odpadové systémy pre vnútornú kanalizáciu musia spĺňať súčasné technické  požiadavky – prvá požiadavka je odolnosť zvýšenej teplote splaškov.

Vyššie nároky na komfort bývanie priniesli druhú požiadavku – aby potrubie generovalo čo najnižší hluk. Preto Pipelife ponúka pre vnútornú kanalizáciu dva systémy:

Systém štandardný HT PP a systém MASTER 3 PLUS, špeciálne vyvinutý pre miesta, kde je potrebné minimalizovať hlukový prejav potrubia.

Odvedenie odpadovej vody

HT_system

Odpadový systém HT PP

Spoľahlivé odvedenie splaškových vôd zaručí HT odpadový systém z polypropylénu. 

Master3

Tichý odpadový systém MASTER 3 PLUS

V porovnaní so systémom HT PP prináša nový systém výrazne nižšiu hlučnosť pri odvode odpadových vôd vnútri budov.