Systém viacvrstvových rúr a lisovaných tvaroviek RADOPRESS pre radiátorové rozvody

RADIÁTOROVÉ PRIPOJENIE POMOCOU VIACVRSTVOVÝCH RÚR RADOPRESS

Sortiment systému RADOPRESS pokrýva prakticky každé použitie v oblasti inštalácie kúrenia a naviac teraz je rozvod lacnejší než systém rozvodov realizovaných z medi. Bohatá výrobná mnohostrannosť systému RADOPRESS ponúka pre všetky prípady technické a ekonomicky uspokojivé riešenia aj pre aplikáciu radiátorových rozvodov.

TYPY INŠTALÁCIÍ

JEDNORÚROVÝ SYSTÉM

Najjednoduchší spôsob pripojení radiátorov - radovo za sebou. S ohľadom na kumulovaný odpor všetkých prvkov vykurovacej sústavy je nutné inštalovať výkonné obehové čerpadlo.

DVOJRÚROVÝ SYSTÉM

Pre inštaláciu dvojrúrkového systému bez centrálneho rozdeľovača vykurovacieho okruhu je najvhodnejší systém RADOPRESS s viacvrstvovými rúrkami. Veľká paleta rozmerov D 16 až D 63, ako aj náš široký sortiment tvaroviek umožňuje rýchle, bezpečné a bezproblémové prevedenie dvojrúrkového systému.

SYSTÉM S ROZDELOVAČOM

Pre pripojenie vykurovacích telies sú spravidla postačujúce rúrky s priemerom 16. Pri vykurovacích telesách s veľmi veľkým výkonom a veľkým tepelným spádom je nutné pripojenie s rúrkou s väčším priemerom.

Hlavné prvky systému

Sú to viacvrstvové rúry typu PE-X/AL/PE-X, prípadne PE-RT/AL/PE-RT – v malých priemeroch (do 20 mm) ohybné aj ručně a čo zrýchluje a zlacňuje montáž, pokiaľ eliminuje nutnosť použitia kolien pre zmenu smeru. Ďalej sú to mosadzné tvarovky s lisovacou kontúrou TH.

Pripojení vykurovacieho telesa

PRIAME RÚROVÉ PRIPOJENIE

Najjednoduchším a najpriaznivejším variantom prípojky vykurvacieho telesa je priame pripojenie rúr zverným maticovým spojením.

PRIPOJOVACIE SADY

Ak sú vykurpvacie telesá pripojené z podlahy alebo zo steny, môžete použiť aj pochrómované pripojovacie kolená a T- prípojky RADOPRESS. Pripojenie viacvrstvových rúr sa vykonáva lisovaným spojom.

Bohatá výrobná mnohostrannosť systému RADOPRESS ponúka pre všetky prípady technické a ekonomicky uspokojivé riešenie pre aplikácie radiátorových rozvodov.

Closeup on woman's hand adjusting thermostat valve
Closeup on woman's hand adjusting thermostat valve