Profil spoločnosti

V apríli roku 1994 bola podpísaná zmluva o joint venture medzi zástupcami firiem Fatra, a.s. Napajedla ( dnes Aliachem a.s., odštepný závod Fatra ) a Pipelife International Holding GmbH so sídlom vo Wiener Neudorfe. Na jej základe bola v Otrokoviciach vybudovaná spoločnosť na výrobu plastových rúr.

Výroba v novom závode v Otrokoviciach bola zahájená v januári 1995 a behom tohto roka sa spoločnosť Pipelife-Fatra s.r.o. dostala do povedomia zákazníkov ako významný dodávateľ plastových rúr v Českej republike i na Slovensku ( bolo zriadené predajné zastúpenie Pipelife-Fatra Slovakia s.r.o. v Piešťanoch, dnes PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o. Piešťany). Od roku 2012 je stoprocentným vlastníkom holdingu Pipelife spoločnosť Wienerberger AG.

Spoločnosť PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o. vznikla 20. 03. 1995 ako obchodné zastúpenie v rámci holdingu PIPELIFE pre Slovenskú Republiku. Jej jediným spoločníkom je spoločnosť Pipelife Czech, s.r.o., Kučovaniny 1778, Otrokovice, Česká Republika.

PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o. sa zaoberá predajom plastových potrubných systémov a to predovšet-kým produktov Pipelife Group. Menej bežný sortiment rúr a kompletizačné prvky sú zabezpečené z ostatných partnerských firiem.

Kvalitu predávaných výrobkov a ich vplyv na životné prostredie zaručujú moderné výrobné zariadenia a prísne kontrolné postupy, ako aj dokonalé vybavenie podnikových laboratórií v závodoch PIPELIFE. Prístup vedenia i radových zamestnancov ku kvalite výroby a služieb, ako aj starostlivosť o životné prostredie v týchto závodoch zodpovedá požiadavkam medzinárodných noriem ISO 9001:2000 a ISO 14001:1996.

Zámerom spoločnosti PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o. je predávať kvalitný tovar, v sortimente a reláciách zodpovedajúcich slovenskému trhu. Svoje významné miesto si chce udržať rozsahom sortimentu a komplexnosti dodávok a taktiež kvalitou ponúkaných služieb. Má pritom možnosť využívať zázemie ďalších závodov PIPELIFE v 26 krajinách sveta.

Prioritou spoločnosti je úzky kontakt so zákazníkom v rámci slovenského trhu a pripravenosť poskytnúť mu kvalifikované detailné informácie o ponúkanom sortimente firmy s optimalizáciou riešenia vzniknutých problémov, s ktorými zákazník prichádza.

Strategickým cieľom PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o. je byť vo vzťahu k zákazníkovi prvotriednym dodávateľom plastových potrubných systémov a to z pohľadu vysokej kvality, rozsahu ponúkaného sortimentu i poskytovaných služieb, pri trvalom znižovaní dopadov na životné a pracovné prostredie.