Vsakovanie a zadržiavanie dažďových vôd

Systém Raineo®

Globálne zmeny klímy nás stále viac vystavujú extrémom: na jednej strane teplotným maximom a dlhodobému suchu, na druhej prívalovým dažďom a záplavám.

Stále pokračujíca výstavba spoločne s chybami pri hospodárení s vodou spôsobujú velmi často nedostatok vody.

Na druhej strane však záplavy prispievajú k eróznym javom, znečisťovanie vody, zahlcovanie súčasných kanalizačných sietí a vo svojom dôsledku prinášajú aj vyššie poplatky za dodávku pitnej vody.

Pre efektívne zachytávanie, zadržiavanie a využitie dažďovej vody, prípadne k jej

bezproblémovému vsakovaniu do zeme slúži systém Raineo®.

Produkty

Vsakovanie a retencia

Systém STORMBOX sa používá k zachytávaniu a vsakovaniu dažďovej vody zo striech obytných budov a  technických objektov, skladovacích a manipulačných plôch.