SYSTÉM PE100 RC AQUALINE

Systém PE100 RC Aqualine

Tlakové rúry AQUALINE RC1 z polyetylénu PE 100RC zaistia spoľahlivý rozvod pitnej vody a bezpečné tlakové a podtlakové rozvody vody pre všeobecné účely, kanalizačné prípojky a stokové siete uložené v zemi.

Produkty

RÚRY PE100RC AQUALINE RC1

Tlakové rúry AQUALINE RC1 z polyetylénu PE 100RC zaistia spoľahlivý rozvod pitnej vody a bezpečné tlakové a podtlakové rozvody vody pre všeobecné účely, kanalizačné prípojky a stokové siete uložené v zemi.


Rúry sú jednovrstvové homogénne čierne s modrými (hnedými) identifikačnými pruhmi 100% z materiálu PE100RC. Majú zvýšenú odolnosť proti pomalému šíreniu trhlín, preto sú vhodné do otvoreného výkopu bez pieskového lôžka a pre menej náročných metódy bezvýkopovej pokládky.

Materiál PE100 RC (odolný proti pomalému šíreniu trhlín)
Dimenzie 32 až 400 mm
SDR 7,4; 17, 11
Tlaková rada

PN10, PN 16, PN 25

Dĺžky 6m, 12m, 100m (náviny do 125 mm včetně)
Certifikát STN EN 12201
Spôsob spájania zváranie na tupo, zváranie elektrotvarovkou, zverné spojky

Výhody

 • odolnosť bodovému zaťaženiu
 • znížené riziko zlyhania poškodenej rúrky
 • bezpiesková pokládka do výkopu do zrnitosti 200mm
 • vhodné pre šetrné bezvýkopové technológie (relining, pluhovanie, frézovanie).
 • nie je nutné používať chráničku

RÚRY PE100RC AQUALINE RC2

Tlakové rúry AQUALINE RC2 z polyetylénu PE 100RC zaistia spoľahlivý a bezpečný rozvod pitnej vody a tlakové a podtlakové rozvody vody pre všeobecné účely, kanalizačné prípojky a stokovej siete uložené v zemi.

Rúry sú dvojvrstvové, vonkajšia 10% vrstva farby zodpovedajúca dopravovanému médiu uľahčuje zistiť nadmerné poškodenie rúrky.

Sú určené pre pokládku do otvoreného výkopu bez pieskového lôžka a pre bezvýkopové technológie s menším rizikom poškodenia rúrok (relining, pluhovanie, frézovanie).

Materiál PE100 RC (odolný proti pomalému šíreniu trhlín)
Dimenzie 32 až 560 mm (od 250 mm Herkules)
SDR 17, 11
Tlaková rada

PN10, PN 16

Dĺžky 6m, 12m, 100m (náviny do 110 mm vrátane)
Certifikát STN EN 12201, PAS1075 (typ 2)
Spôsob spájania zváranie na tupo, zváranie elektrotvarovkou, zverné spojky

Výhody

 • odolnosť bodovému zaťaženiu
 • znížené riziko zlyhania poškodené rúrky
 • jednoduchá detekcia poškodenia steny vďaka 10% vonkajšej vrstve vo farbe média
 • bezpiesková pokládka do výkopu do zrnitosti 200mm
 • vhodné pre šetrné bezvýkopové technológie (relining, pluhovanie, frézovanie).
 • čierna farba zvyšuje UV stabilitu a dobu skladovania
 • nie je nutné používať chráničku

RÚRY PE100RC AQUALINE ROBUST

Najvyšší štandard tlakového potrubia PE100RC pre dopravu pitnej vody a tlakovej a podtlakovej vody na všeobecné účely, kanalizačnej prípojky a stokovej siete uloženej v zemi.

Rúry majú dodatočný ochranný odstrániteľný plášť a integrovaný signalizačné vodič.

Sú určené pre pokládku do hutnitelných zemín bez obmedzenia druhu a zrnitosti a pre všetky bezvýkopové metódy pokládky.

aqualine titulka
Materiál základnej rúry PE100 RC (odolný proti pomalému šíreniu trhlín)
Materiál ochranného plášťa Termoplast PP / PE
Dimenzie 32 až 355 mm
SDR 17, 11
Tlaková rada

PN10, PN 16

Detekcia Integrovaný detekčný vodič
Dĺžky 6m, 12m, 100m (náviny do 110 mm vrátane)
Certifikát STN EN 12201, PAS1075 (typ 3)
Spôsob spájania zváranie na tupo, po odstranení ochranného plášťa zváranie elektrotvarovkou, zverné spojky

Výhody

 • veľmi vysoká odolnosť bodovému zaťaženiu
 • minimálne riziko zlyhania poškodené rúrky
 • zvýšená ťahová a tlaková odolnosť
 • plná recyklovateľnosť
 • robustnú ochranu proti poškodeniu
 • bez obmedzenia druhu obsypového materiálu
 • vhodnosť pre všetky bezvýkopové technológie
 • pri použití detekčného vodiča jednoduchá detekcia pod zemou
 • nevyžaduje chráničku alebo iné spôsoby mechanickej ochrany
 • vnútorná rúrka je chránená proti UV lúčom

Elektrotvarovky a tvarovky na tupo

Rúry radu Aqualine možno spájať zváraním. K tomuto účelu sú k dispozícii 2 rady - tvarovky na tupo a elektrotvarovky

Materiál základnej rúry PE100 RC
Dimenzie 25 až 500 mm
SDR 17, 11
Tlaková rada

PN10, PN 16

Certifikát STN EN 12201

Výhody

 • bezpečné a pevné spoje
 • vizuálna kontrola prevedeného zvaru

Zverné spojky

Zverné spojky sú určené pre jednoduché a rýchle spájanie PE rúr menších dimenzií, výhodou je možnosť kombinácie rôznych SDR prípadne aj materiálov.

Materiál základnej rúry PP
Dimenzie 16 až 160 mm
SDR 17, 11
Tlaková rada

PN10, PN 16

Certifikát STN EN 12201

Výhody

 • spájanie rôznych materiálov a SDR
 • rozoberateľný spoj
 • montáž bez nutnosti zváračky

Tlakové rúry systému PE100 RC AQUALINE zabezpečia spoľahlivý tlakový a podtlakový rozvod úžitkovej a pitnej vody.

PE potrubí voda
PE potrubí voda