Radiátorové pripojenie

ZAJIŠTĚNÍ KONZISTENTNÍHO A RYCHLEJŠÍHO VYPOUŠTĚNÍ

Pro správnou drenáž kolem komerčních a domácích budov nabízíme širokou škálu drenážních systémů z PVC, PE a PP, s různými rozměry, které splňují specifické požadavky na stavební konstrukce.

V závislosti na typu půdy a použití máte široký výběr z hladkých nebo zvlněných, tuhých nebo ohebných as úzkými štěrbinami nebo velkými otvory, takže si můžete vybrat perfektní potrubí pro vaši instalaci. Pro dokončení vašeho drenážního systému nabízíme také drenážní rukávy / ponožky pro důslednou filtraci a pro zajištění toho, aby se do potrubí nedostal písek, kal nebo znečišťující látky a aby nedošlo k ucpání nebo korozi.

Produkty

image placeholder

Systém vícevrstvých trubek a lisovaných tvarovek RADOPRESS pro radiátorové rozvody

Spolehlivé odvedení splaškových vod zaručí HT odpadní systém z polypropylenu.