Produktoví manažéri

Tomáš Paulík

Technický riaditeľ

Infraštruktúra

+421 903 793 476

tomas.paulik@pipelife.com

Adam Kušnier

Produktový manažér

In-House

+421 903 445 012

adam.kusnier@pipelife.com

Boris Kováč

Produktový manažér

In-House

+421 903 835 673

boris.kovac@pipelife.com

Marián Sekula

Riaditeľ pre investície

Investície

+421 903 373 703

marian.sekula@pipelife.com