EKONOMICKÝ SERVIS

Martin Záň

Finančný riaditeľ

+421 903 521 536

martin.zan@pipelife.com

Viera Krištofíková

Hlavný účtovník

+421 903 200 721

viera.kristofikova@pipelife.com