Na stiahnutie

Katalógy

Prehľad technických manuálov a katalógov pre nami dodávané produkty a systémy. Na vyžiadanie Vám tieto materiály radi zašleme aj v tlačenej forme.

Cenník

Aktuálny cenník v pdf. formáte.

Certifikáty ISO

Pipelife má certifikován systém řízení jakosti a systém environmentálního managementu, systém BOZP a energetický systém.

Výrobkové certifikáty

Platné certifikáty predávaného sortimentu.

Vyhlásenia o parametroch

Všetky platné vyhlásenia o parametroch Vám radi zašleme na vyžiadanie.

 

Ekoznačky

Ekologicky šetrné značky, zpetný odber odpadov z obalov.

Programy

Uľahčia Vám prácu s návrhom a objednaním šachiet, s hydraulickými výpočtami a pomôžu zistiť chemickú odolnosť rúr.

Pre projektantov

Ponúkame výkresy rúr a tvaroviek našich produktov a ďalej vzorové rezy uložení potrubí a šachiet v zemi. Dostupné formáty sú JPEG, PDF a DWG.