Spoločnost Pipelife používa cookies k prispôsobeniu webových stránok vašim potrebám. Súbory cookie, ktoré sú už v počítači, je možné kedykoľvek zmazať. Pokyny k výmazu môžete nájsť v nastavení prehliadača (v časti "Pomocník" (“Help”) v ponuke prehliadača). Viac si prečítajte tuClose
Choose your region
Kontakty | Slovakia
Menu

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana vášho súkromia a vašich osobných údajov je dôležitou záležitosťou, ktorej sa
venujeme vo všetkých obchodných vzťahoch. Rešpektujeme dôvernosť vašich osobných
údajov a vždy jednáme v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a
v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

1. Rozsah tejto politiky ochrany osobných údajov

Cieľom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať vás o tom, ako PIPELIFE
SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len: Pipelife) používa osobné údaje, aké informácie o užívateľoch
našich webových stránok, online aplikácií alebo našich mobilných platfórm ("online služby") zhromažďuje a vyhodnocuje a následne používa, odovzdáva tretím osobám alebo
spracováva iným spôsobom.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o. Netýkajú
sa online služieb iných spoločností skupiny Wienerberger alebo online služieb prevádzko-
vaných tretími stranami.

2. Zhromažďovanie informácií

2.1. Vami poskytnuté údaje

Sprístupnenie osobných údajov sa spravidla nevyžaduje pre využívanie našich online
služieb. Pokiaľ sú osobné údaje (meno, poštová adresa alebo e-mailová adresa)
zhromažďované v rámci našich online služieb, je to v čo najväčšej miere dobrovoľné. Pokiaľ
naríklad chcete dostávať Newsletter ponúkaný na našich webových stránkach, požadujeme
vašu e-mailovú adresu a informácíe, ktoré nám umožňujú overiť, že ste vlastníkom uvedenej
e-mailovej adresy.

2.2. Automaticky zbiera dáta

Z dôvodov bezpečnosti dát a za účelom optimalizácie užívateľsky prívetivého prístupu
zhromažďujeme tiež neosobné údaje v súvislosti s používaním našich online služieb. Ukladá
sa napr. použitý internetový prehliadač, operačný systém, názov domény webu, ktorý ste
navštívili pred návštevou našej webovej stránky, počet návštev a priemerný čas strávený na
našich webových stránkach, rovnako ako stránky, ktoré ste navštívili.

Tieto automaticky zbierané dáta nie sú spojené s dátami z iných zdrojov. Vyhradzujeme si
však právo retrospektívne overiť tieto dáta, ak máme konkrétne dôvodné podozrenie na
protiprávne využitie.

2.3. Cookies a internetové tagy

Naše online služby používajú tzv. cookies prehliadače a internetové tagy (web beacons).
Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač. Sú to malé súbory s konfiguračnými nastaveniami,
ktoré nám pomáhajú stanoviť naše online služby užívateľsky prívetivejšími, efektívnejšími a
bezpečnejšími. Cookies naviac slúžia k implementácii určitých užívateľských funkcií.

Naše online služby obvykle používajú "session cookies", ktoré sú automaticky odstránené po ukončení prehliadača. Príležitostne tiež používajú "trvalé súbory cookie", ktoré zostávajú vo vašom prístroji, pokiaľ nevyprší ich platnosť alebo sú ručne odstránené. Tie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri budúcej návšteve. Podrobnosti o "cookies tretích strán", tj. súbory cookie poskytovateľov tretích strán, ako je Google Inc., nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov.

Môžete nastaviť prehliadač alebo ochranu súkromia vo vašich mobilných zariadeniach tak,
aby ste byli upozornení pri odosielaní súboru cookie do vášho zariadenia, aby ste sa mohli
rozhodnúť, či povolíte alebo nepovolíte cookie. Môžete tiež zakázať akceptáciu súborov
cookie, a to buď iba v niektorých prípadoch, alebo aj vo východzom nastavení, alebo
aktivovať automatické mazanie kópií při každom uzavretí prehliadača. Zoberte, však
prosíme, do úvahy, že niektoré funkcie našich online služieb nemusia býť úplne dostupné,
pokiaľ deaktivujete cookies.

Okrem toho používame internetové tagy, tiež nazývané stránkové tagy, aby sme mohli
analyzovať účinnosť našich webových stránok alebo informačných bulletinov. Napríklad naše
informačné bulletiny a e-maily HTML môžu obsahovať internetový tag, ktorý určuje, či boli e-
maily alebo odkazy odoslané e-mailom otvorené. Také informácie nám pomáhajú vylepšiť
našu e-mailovú službu a prispôsobiť náš obsah užívateľským potrebám. Vymazanie e-mailu
tiež vymaže internetový tag. Je samozrejmé, že naše pravidelné textové e-maily neobsahujú
internetové tagy.

2.4. Webová analýza

Pre účely nepretržitej funkčnej optimalizácie a maximálnej užívateľskej prívetivosti využívajú
niektoré z našich online služieb webové služby pre analýzu a sociálne pluginy uvedené
nižšie. Údaje použité pre tento účel sú výlučne neosobné.

Google Analytics: Google Analytics spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA, používa tzv. súbory cookie, tj. textové súbory uložené v
počítači pre analýzu vášho využívania naších online služieb. Správy o správaní užívateľov,
ktoré zhromažďuje súbor cookie, sú spravidla zasielané na server Google v USA a uložené
tam. V prípade aktivácie anonymizácie IP v online službách spoločnosť Google skráti vašu IP
adresu v členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Iba vo
výnimočných prípadoch bude úplna IP adresa prenesená na server Google v USA a tam
bude skrátená. Menom prevádzkovateľa online služieb spoločnost Google použije tieto
informácie k vyhodnoteniu vášho využívania online služieb, k zostavovaniu správ o týchto
činnostiach a k poskytnutí ďalších služieb pre prevádzkovateľov webových stránok týkajúcich
sa využívania online služieb a činnosti na internete. Adresa IP prenášaná vašim
prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spojená s inými údajmi, ktoré
spoločnosť Google uchováva. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť výberom
príslušného nastavenia v prehliadači. V tomto prípade však nebudete môcť úplne využívať
všetky funkcie našich online služieb. okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu dát
vygenerovaných súbormi cookie a ich používaniu spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou pluginu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs). Podrobné informácie o
podmienkach používania a pravidlách ochrany osobných údajov nájdete v časti
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo https://www.google.com/policies/.

Zásuvné moduly Facebook ("tlačítko zdielanie"): pomocou Facebooku alebo tlačítka "zdielať" môžete rozpoznať pluginy spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pre prehľad pluginov na Facebooku kliknite tu:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Keď používate naše online služby, plugin
vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Facebook je teda
informovaný o tom, že používate naše online služby s vašou IP adresou. Keď kliknete na
tlačítko zdielanie Facebooku, keď ste prihlásení na svojom účte Facebook, môžete prepojiť
obsah našich online služieb s profilom Facebook. Aplikácia Facebook potom môže spojiť
použitie našich online služieb s vaším užívateľským účtom. Chceli by sme poukázať na to, že
my, ako poskytovateľ online služieb, nezískame žiadne znalosti o obsahu prenášaných dát a
ich využití prostredníctvom Facebooku. Ďalšie informácie nájdete v zásadach ochrany
súkromia spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Pokiaľ
nechcete, aby spoločnost Facebook spojila využívanie našich online služeb s užívateľským
účtom vo Facebooku, odhláste sa od svojho užívateľského účtu Facebook.

Xing: Zakaždým, keď pristupujete k niektorej z našich online služieb, ktoré využívajú funkcie
siete Xing AG , Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko, je vytvorené pripojenie k
serverom Xing. Pokiaľ vieme, nie sú uložené žiadne osobné údaje. Najmä Xing neukladá IP
adresy alebo neposudzuje aktivity užívateľa. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany
súkromia spoločnosti Xing na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

YouTube: YouTube prevádzkuje spoločnosť Google, tj. spoločnosť YouTube, LLC, 901
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak používate jednu z naších online služieb
vybavených pluginom YouTube, je vytvorené pripojenie k serverom YouTube a informácie o
online službách, ktoré používate, sú oznámené serveru YouTube. Keď ste prihlásení k účtu
YouTube, povolíte službe YouTube priradenie aktivity prechádzania priamo k vášmu
osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením z účtu YouTube. Ďalšie informácie o
používaní užívateľských dát YouTube nájdete v zásadách ochrany osobných údajov
YouTube na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

Twitter: Služba Twitter je poskytovaná spoločnosťou Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite
900, San Francisco, CA 94103, USA. Keď používate službu Twitter a funkciu "re-tweet", online služby, ktoré používate, sú prepojené s vaším účtom Twitter a oznamované ostatným užívateľom. Súčasne sú dáta prenášané na Twitter. Chceli by sme poukázať na to, že my, ako poskytovateľ online služieb, nevieme o obsahu prenášaných dát a ich využití
prostredníctvom Twitteru. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany súkromia Twitteru
na adrese http://twitter.com/privacy

LinkedIn: Poskytovateľ siete Linkedln je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin
Court, Mountain View, CA 94043, USA. Zakaždým, keď pristupujete k niektorej z naších
online služieb obsahujúcich funkcie LinkedIn, je vytvorené spojenie so servermi LinkedIn.
LinkedIn je informovaný o tom, že používate naše online služby s vašou IP adresou. Keď
kliknete na tlačítko "doporučit" v LinkedIn pri prihlásení na LinkedIn, vaše používanie našich online služieb môže býť spojené s vami a vašim užívateľským účtom. Chceli by sme poukázať na to, že my, ako poskytovateľ našich online služieb, nevieme o obsahu prenášaných dát a o ich využití prostredníctvom LinkedIn. Ďalšie informácie nájdete v
zásadách ochrany súkromia spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Hotjar: Pre lepšiu užívateľskú skúsenosť využívajú niektoré z našich online služieb Hotjar
(http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta,
Evropa). Služba Hotjar nám umožňuje merať a vyhodnocovať aktivity užívateľa (pohyby
myšou, kliknutia, výšku posúvania). Za týmto účelom Hotjar umiestni súbory cookie do
zariadenia užívateľa a môže ukladať užívateľské dáta, napr. informácie o prehliadači,
operačný systém, čas strávený na webe atď. Podrobné informácie o spracovaní dát
spoločnosti Hotjar nájdete na adrese https://www.hotjar.com/privacy.

Siteimprove: Siteimprove Analytics, webová analýza služby Siteimprove A / S (Sankt Annæ
Plads 28, 1250, Kodaň, Dánsko) používa cookies. tj. textové súbory, ktoré sú uložené v
počítači a analyzujú využitie naších online služieb. Informácie o využívaní našich online
služieb (včítane šifrovanej IP adresy užívateľa) zhromaždené prostredníctvom súborov
cookie sú prenášané na server Siteimprove v Dánsku a uložené tam. Siteimprove využíva
tieto informácie k vyhodnoteniu využívania online služieb a k zostavovaniu správ.
Siteimprove také informácie neposkytuje tretím osobám. Siteimprove ukladá a spracováva
zhromaždené dáta v súlade s nemeckými pravidlami ochrany dát. Užívateľ môže zabrániť
inštalácii súborov cookie výberom vhodného nastavenia prehliadača. V takomto prípade
nemusia byť všetky funkcie online služieb prístupné užívateľovi v plnom rozsahu. Ďalšie
informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Siteimprove na adrese:
https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/

3. Použitie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú zásadne spracovávané a používané výhradne pre špecifikované
účely. Patrí medzi ne najmä:

 • Poskytovanie, vylepšenie a podpora našich online služieb: Jedná sa o analýzu dát, identifikáciu trendov využitia, výpočty a štatistiky o užívateľských prístupoch.
 • Marketing: Vaše osobné údaje budú použité iba pre marketingové účely, ako sú prieskumy, tombola alebo iné reklamné kampane, pokiaľ ste také použitie odsúhlasili. V takom prípade budú vaše dáta uložené po dobu 3 rokov, pokiaľ nie je z iných dôvodov povolené ďalšie skladovanie. Váš súhlas s používaním vašich osobných údajov pre marketingové účely môže byť kedykoľvek zrušený. Podrobnosti nájdete v bode 5.
 • Zaslanie bulletinu: Pokiaľ vyplníte webový formulár pre registráciu do nášho bulletínu, použijeme výlučne poskytnuté údaje k overeniu, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a chcete prijímať Newsletter, zostaviť mailing zoznam a analyzovať využitie nášho Newsletteru. V takomto prípade budú vaše údaje uložené po dobu 3 rokov po ukončení upisovania, pokiaľ nie je z iných dôvodov povolené dlhšie uloženie. Vaše údaje budú používané pre ďalšie účely iba v prípade, pokiaľ ste s týmito účelmi súhlasili.
 • Objednávanie zostáv alebo iných informačných materiálov: Pokiaľ objednávate správy, zostavy, alebo iné informačné materiály od nás, poskytnuté osobné údaje sa používajú výhradne pre spracovanie objednávky a následne budú uložené na dobu najviac 3 rokov po poslednej zásielke. Pre vybavenie objednávky môžeme využiť služby tretích strán, ktorým poskytujeme vaše dáta výhradne za účelom spracovania objednávky. Pre ďalšie účely používame iba poskytnuté osobné údaje, pokiaľ ste nám poskytli svoj súhlas.
 • Použitie kontaktného formulára: Pokiaľ používate kontaktný formulár pre dopyty, informácie poskytnuté v kontaktnom formulári, včítane vašich kontaktných údajov, sú použité k vybaveniu dopytu a uložené pre neskoršie použitie v prípade, že nastanú následné otázky. Pokiaľ je to nevyhnutné pre účely spracovania vášho dopytu, môžeme tiež poskytnúť vaše osobné údaje iným spoločnostiam skupiny Wienerberger (viď. bod 4) alebo tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uložené po dobu spracovania dopytu a maximálne 3 roky po dokončení spracovania, pokiaľ nie je dlhšie uloženie legálne prípustné z iných dôvodov.
 • Výber nových pracovníkov: Žiadosti o zamestnanie obsahujú osobné údaje (napr. životopis, kontaktné údaje apod.). Tieto osobné údaje môžeme v rámci skupiny Wienerberger využívať (viď. bod 4), aby sme mohli rozhodnúť o tom, či ponúknuť žiadateľovi pozíciu alebo odpovedať na písomnú žiadosť. Pokiaľ výslovne nevznesiete námietky, uchovávame údaje v zázname po dobu najviac troch rokov od posledného kontaktu (pokiaľ nie je z iných dôvodov legálne povolené ďalšie uloženie) pre prípadné posúdenie neskôr.
 • Spracovanie a správa zmlúv: Pre spracovanie prichádzajúcich objednávok (najmä objednávok materiálov) využíváme služby tretích strán, ktorým poskytujeme vaše dáta výhradne za účelom spracovania objednávky. V súvislosti s týmito transakciami môžete byť kontaktovaní v rámci prieskumu spokojnosti zákazníkov alebo pre účely prieskumu trhu. Pokiaľ nás požiadate, aby sme nepoužívali vaše dáta pre ďalšie kontakty, budeme samozrejme rešpektovať vaše prianie.
 • Ochrana práv a majetku: Pokiaľ máme dôvod sa domnievať, že práva a majetok Pipelife, jeho dodávateľov a zákazníkov alebo tretích strán boli alebo by mohly byť poškodené, môžeme osobné údaje používať a poskytovať s cieľom chrániť takéto práva a/alebo taký majetok. Okrem toho si vyhradzujeme právo zverejniť vaše osobné údaje za predpokladu, že také zverejnenie je vyžadované zákonom alebo príkazom príslušných orgánov, aby sme zaistili riadny proces v súlade s postupom uvedeným na našich webových stránkach a chránili vyššie uvedené práva.
 • Čistenie a konsolidácia dát: Čas od času je možné osobné údaje, ktoré poskytnete, krížovo kontrolovať alebo zlúčiť s údajmi z naších existujúcich registrov (online a offline), údajmi prevzatými od právneho predchodcu, alebo s údajmi z iných zdrojov.

4. Prenos a zverejnenie vaších osobných údajov

V závislosti na typu požadovanej interakcie (napr.: výzva k vráteniu, spracovaniu
objednávky, požiadavka na služby, informácie atď.), Môžu byť vaše dáta vymieňané s tretími
stranami zapojenými do spracovania objednávky alebo inými spoločnosťami skupiny
Wienerberger. Mohli by sme byť tiež požiadaní o zverejnenie osobných údajov za účelom
splnenia zákonných požiadaviek alebo presadzovania práv a zmlúv.

 • Poskytovanie údajov tretím stranám: Pre vykonávanie určitých príkazov a poskytovanie určitých služieb pracujeme s externými poskytovateľmi (napr. prepravnými spoločnosťami). Takýto poskytovatelia nemôžu používať alebo poskytovať údaje, ktoré zhromažďujú a spracovávajú pre iné účely než k uskutočneniu objednávky spoločnosti Pipelife.
 • Využitie dát v rámci skupiny: Pipelife je súčasťou skupiny Wienerberger, medzinárodnej skupiny spoločností s cezhraničnými vnútornými prevádzkovými procesmi, štruktúrami a technickými systémami. Vaše osobné údaje môžeme používať v rámci skupiny Wienerberger a v prípade potreby ich poskytovať pre naše stránky v iných štátoch pre účely uvedené v bode 3 a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Naše smernice a postupy týkajúce sa ochrany dát v rámci celej skupiny sú navrhnuté tak, aby zaistily rovnako vysokú úroveň ochrany údajov vo všetkých štátoch, v ktorých pôsobíme. Úplný zoznam spoločností našej skupiny nájdete na adrese https://www.wienerberger.com/contact alebo https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.
 • Dodržovanie zákonov a podobných povinností: Vaše osobné údaje poskytujeme za účelom (I) presadzovania alebo dodržovania zákona, nariadenia, nariadenia vydaného orgánom verejnej moci alebo povinných opatrení, (II) odhaľovanie a predchádzanie bezpečnostným hrozbám, podvodom alebo iných škodlivých činností, (III) ochrany a/alebo vymáhania práv a majetku Pipelife alebo tretích osôb a (IV) ochrany práva a osobnej bezpečnosti našich zamestnancov a tretích osôb.

5. Právo na informácie, právo na odstúpenie od zmluvy a vymazanie vašich osobných
údajov

Máte právo písomne požadovať informáce o vaších osobných údajoch, ktoré sme uložili.
Naviac v súvislosti s používaním vaších osobných údajov máte právo na opravu, vymazanie,
potlačenie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu
osobných údajov. Žiadosť o dopyty a ďalšie otázky adresujte kontaktnému miestu
uvedenému v bode 7.

Pokiaľ ste sa prihlásili k odberu nášho spravodaja, môžete ho zrušiť kliknutím na odkaz
"Odhlásiť sa" alebo zrušit v Newslettri alebo pomocou formulára pre zrušenie prihlásenia [insert link] na našich webových stránkach. Pokiaľ si prajete odvolať svoj súhlas s ukladaním alebo používaním vašich dát, môžete nám samozrejme tiež zaslať e-mail na adresu
uvedenú v bode 7.

6. Zabezpečenie dát

Spoločnost používa veľké množstvo opatrení pre zabezpečenie dát, ktoré zaistia dôvernosť
a integritu vašich osobných údajov. Vzhľadom k povahe internetu by sme však radi upozornili
i na to, že v prenose dát cez internet môžu existovať bezpečnostné medzery (napr.
komunikácia prostredníctvom e-mailu), a že úplna ochrana dát pri prístupe tretích strán nie je
možná.

7 . Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo
spracovania vašich údajov kontaktujte:
PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o.
Kuzmányho 13

921 01 Piešťany
Slovenská republika
tel.: +421 33 7627173
pipelife@pipelife.sk

pipelife_flags