Kvalita

Pipelife = kvalitné potrubné systémy

Společnost Pipelife Slovakia s.r.o. si od svojho vzniku uvedomuje vedúcu úlohu na Slovenskom trhu a dodává na trh iba výrobky špičkovej kvality. Túto stratégiu holdingu Pipelife, Slovenský výrobca a dodávateľ striktne dodržuje aj v dobách s enormným tlakom na cenu výrobkov. Cenovú otázku nerieši znižováním kvality výrobkov, ale v rámci noriem ponukou potrubných systémov v rôznej cenovej úrovni. Zárukou dodávky kvalitného tovaru je důôsledná výrobná a výstupná kontrola, moderne vybavené laboratória a prísné dodržiavanie zásad ISO 9001.


Skupina Pipelife zásadně prispieva ku zlepšovaniu životného prostredia aj samotným výrobným programom. Výrobky ako také predstavujú skupinu technologicky vyspelých produktov s významným ekologickým prínosom počas doby používania, ale aj po ukončení životnosti, kedy je možné opakované využitie základného materiálu. Všetky produkty sú zdravotne nezávadné!

Vybraným produktovým radám bolo udelené právo používat ochrannú známku „Ekologicky šetrný výrobek“.

Martin Vajdík

Manažer kvality

+420 603 222 619

tel.: +420 577 111 221